Zaistenie bezpečnosti dát a ochrana osobných údajov

Vaše údaje spracovávame s cieĺom realizácie zmluvy a udržiavania existujúceho vzťahu so zákazníkom v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a starostlivo chránime potrebné a dobrovoľné údaje v súlade s nemeckým spolkovým zákonom o ochrane údajov (BDSG) a nemeckým zákonom o telemédiách (TMG).

Osobné údaje potrebné na vybavenie zákaziek sa ukladajú a používajú na udržiavanie vzťahu so zákazníkom a na reklamné účely. Proti používaniu alebo sprostredkovaniu Vašich údajov s cieľom reklamy alebo prieskumu trhu alebo verejnej mienky môžete kedykoľvek namietať a nebude z toho vyplývať vznik iných než sprostredkovateľských nákladov podľa základných taríf. Stačí poslať krátku správu na adresu SLOVENSKÝ MINCOVÝ OBCHOD®, P.O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090, alebo neformálny e-mail na info@hmk.eu.

Na požiadanie Vám bezplatne poskytneme informácie o údajoch uložených pod Vašim menom alebo pseudonymom. Ak si to želáte, pošlite krátku správu na info@hmk.eu. Rovnako sme povinní na požiadanie údaje o Vás opraviť, zablokovať alebo vymazať.

E-mailové adresy
E-mailové adresy sa ukladajú len pre interné ciele a ďalej sa neposkytujú. Dvakrát mesačne dostanete od nás newsletter s informáciami o aktuálnych ponukách a novinách značky SLOVENSKÝ MINCOVÝ OBCHOD®. Zasielanie nášho newslettera môžete kedykoľvek ukončiť. Najpohodlnejšie je to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je na konci každého newslettera alebo prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v našom e-shope.

Osobný účet
Údaje osobného účtu môžete nechať kedykoľvek vymazať a nebude z toho vyplývať vznik iných než sprostredkovateľských nákladov podľa základných taríf. Stačí poslať krátku správu na adresu SLOVENSKÝ MINCOVÝ OBCHOD®, P.O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090, alebo neformálny e-mail na info@hmk.eu.

Cookies
Používame Server-Side-Cookies. Server-Side-Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá na našom serveri, ak surfujete na našich stránkach. Cookie môže obsahovať len informácie, ktoré my sami posielame na Váš počítač – osobné údaje sa pomocou neho nedajú prečítať. Ak potvrdíte cookies na našej stránke, nemáme prístup k Vašim osobným údajom, ale pomocou cookies môžeme identifikovať Váš počítač.

Okrem toho používame „aktuálne“ cookies: Nezostanú vo Vašom počítači. Ak opustíte naše stránky, odstráni sa aj dočasný cookie. Pomocou zhromaždených informácií môžeme analyzovať užívateľské vzory a štruktúry našej internetovej stránky. Týmto spôsobom môžeme ďalej zlepšovať našu stránku, pričom zlepšíme obsah a osobnú zónu a zjednodušíme používanie.

Väčšina prehliadačov akceptuje používanie cookies štandardne. V bezpečnostných nastaveniach môžete povoliť alebo zakázať dočasné alebo stále cookies nezávisle na sebe. Ak cookies deaktivujete, nebudete mať za určitých okolností k dispozícii niektoré funkcie na našej stránke a niektoré internetové stránky sa nebudú správne zobrazovať.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics
Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“ ). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky Vaším prostredníctvom. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných krajín Dohody o európskom hospodárskom priestore.
Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách internetovej stránky a na podávanie ďalších informácií o používaní internetovej stránky a o službách spojených s používaním internetu v súvislosti s touto internetovou stránkou. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom Google v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi Google.
Uloženiu cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zostaveniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky, ak si stiahnete a nainštalujete tento plugin pre prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Etracker
Táto internetová stránka používa technológie spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com). Takýmto spôsobom sa zhromažďujú a ukladajú údaje pre marketing a optimalizáciu. Z týchto údajov sa pod pseudonymom vytvárajú používateľské profily. Môžu sa na to používať cookies. V prípade cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú do dočasnej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú rozpoznávať internetové prehliadače. Údaje získané pomocou technológií etracker sa bez osobitného súhlasu dotknutej osoby nebudú používať na identifikáciu návštevníka internetovej stránky a nebudú sa spájať s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. So získavaním a ukladaním údajov do budúcnosti môžete kedykoľvek nesúhlasiť.

Bez Vášho výslovného súhlasu nebudeme trackingtools používať na nepozorované zhromažďovanie informácií o Vás, na sprostredkovanie takýchto informácií tretím stranám alebo na marketingové ciele alebo na spájanie týchto informácií s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie pluginov Facebooku (Like-Button)
Na našej stránke sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku rozpoznáte podľa loga Facebooku alebo podľa „Like-Button“ („Páči sa mi“ na našej stránke. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Ak navštívite naše stránky, prostredníctvom pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak dostane informáciu, že ste prostredníctvom svojej IP adresy navštívili našu stránku. Ak kliknete na „Like-Button“ Facebooku a ste prihlásení na Vašom Facebookovom účte, môžete prepojiť obsahy na našich stránkach vo Vašom Facebookovom profile. Tak môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme však na to, že my ako poskytovateľ nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných údajov ako ani o ich používaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Facebooku na http://facebook.com/policy.php.
Ak si neželáte, aby Facebook mohol priraďovať naše stránky k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa z Vášho Facebookového používateľského účtu.

Bezpečnosť osobných údajov
Skratka „SSL“ znamená „Secure Socket Layer“ a je to metóda kódovania, ktorá sa úspešne používa v celom internetovom svete. Všetky osobné údaje ako číslo kreditnej karty, číslo banky, číslo účtu, meno a adresa sa zakódujú a tak sa môžu bezpečne prenášať cez internet. Tieto informácie nemôže počas prenosu čítať nikto nepovolaný. Dbajte na to, aby ste používali vždy najaktuálnejšiu verziu prehliadača a najnovšie bezpečnostné aktualizácie Vášho operačného systému, aby ste zabezpečili čo najvyššiu bezpečnosť.